REGULAMIN KONKURSU
"Czy wszystko gra? Etap 1"

I. Nazwa Konkursu.

1.1. Konkurs jest urządzany pod nazwą ”Wszystko gra"(dalej „Konkurs”).

 

II. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs.

2.1. Organizatorem Konkursu jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

 

2.2 Sponsorzy Konkursu:

 1. Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą z Wełeczu,  Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem 000015152, REGON: 290938715, NIP: 655-16-40-402,

 2. Fundacją Wiedeńczyk AN-2 z siedzibą z Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem 0000474667, REGON: 122934395, NIP: 6751490930

 

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IV. Definicje.                   

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

a) Konkurs – znaczenie nadano w pkt 1.1.

b) Sponsor - znaczenie nadano w pkt 2.2.

c) Strona Konkursu - strona internetowa wszystkogra.diagnostyka.pl

d) Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.

e) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

f) Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca warunki wskazane w pkt. 5.1.

g) Okres Konkursu - okres od godziny 00.00.00 dnia 08.03.2017 roku do godziny 23.59.59  30.06.2017 roku, podczas którego możliwe jest zgłoszenie do Konkursu.

h) Zadanie Konkursowe – dokończ zdanie (maksymalnie 150 znaków ze spacjami) „Dlaczego warto sprawdzić czy wszystko gra”? z zastrzeżeniem, iż dokończenia zdania musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

i) Zgłoszenie Konkursowe – aplikacja zawierająca formularz umożliwiający zgłoszenie Uczestnika do Konkursu, dostępny na stronie Konkursu składający się z następujących części:

 1. Imię i Nazwisko;

 2. Aktywny adres e-mail;

 3. Zadanie Konkursowe;

oraz następujące oświadczenia:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i spółek należących do Grupy Diagnostyka zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.)

 • Akceptuję Regulamin Konkursu.

j) Laureaci – zwycięzcy Konkursu.

k) Bon „Pakiet ogólnie kobiecy” -  oznacza dokument uprawniający Uczestnika konkursu do Zlecenia w Punktach Pobrań Organizatora wykonania następujących badań:  Morfologia krwi (pełna), OB, CRP ilościowo, Fibrynogen, D-dimer- ilościowo, Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), Glukoza, ALT, GGTP, Kreatynina, Kwas moczowy, Magnez, TSH, Ca-125, Ca 15-3 za kwotę 99  zł w terminie do 30.06.2017 r.  

l) Bon „Pakiet szczególnie kobiecy” -  oznacza dokument uprawniający Uczestnika konkursu do Zlecenia w Punktach Pobrań Organizatora wykonania następujących badań:  BRCA1, BRCA2 za kwotę 299,00  zł w terminie do 30.06.2017 r.

V. Zasady prowadzenia Konkursu.

5.1. W Konkursie może wziąć udział każdy, która:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych to jest ukończyła 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona,

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,

d) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Sponsora  a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje oraz zaakceptował oświadczenia o których mowa w Zgłoszeniu Konkursowym oraz potwierdza, że Zadanie Konkursowe nie narusza obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Zadanie Konkursowe jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu.

5.3. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Konkursie, Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki opisane w pkt. 5.1 zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie,

b) wykonania Zadania Konkursowego,

e) dokonania Zgłoszenia Konkursowego poprzez kompletne i poprawne wypełnienie formularza, w tym zaznaczenie zgód w zgłoszeniu,

5.4. Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. niespełniające warunków określonych w Regulaminie, jak i nie związane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu, wysłane po terminie oraz nie zaakceptowanie oświadczeń wskazanych w Zgłoszeniu Konkursowym, nie będą brały udziału w Konkursie.

5.5 Każdy Uczestnik, który  w Okresie Konkursu dokona prawidłowego zgłoszenia będzie uprawniony do pobrania:

Bonów  wskazanych w pkt IV litera k, l  które będą  uprawniały do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w IV lit k,  l w terminie do 30.06.2017 r.  z zastrzeżeniem, iż:

 • Każdy Uczestnik może pobrać jednorazowo, bon o których mowa w pkt IV lit k i l;

 • Pobranie bonu następuje ze strony internetowejwyświetlającej się po wypełnieniu Zgłoszenia konkursowego lub na podstawie linka otrzymanegona adres wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym;

 

VI. Czas trwania Konkursu – Okres Konkursu.

6.1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w Okresie Konkursu.

 

VII. Nagrody w Konkursie:

 

 1.  W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:


1 ( jeden)  voucher uprawniający do skorzystania przez dwie osoby z „Pakietu Luksusowe Odmłodzenie” w Hotelu Słoneczny Zdrój, w terminie ustalonym do 31 grudnia 2017 r.,  obejmującego m.in.:

 • 2 noclegi w pokoju dwuosobowym 

 • śniadania w formie bufetu szwedzkiego,

 • obiadokolacje w formie bufetu z kieliszkiem wina,

 • codziennie witalizującą poranną gimnastykę w basenie

 • kąpiel kosmetyczna 20'

 • zabieg odmładzająco – liftingujący w zależności od potrzeb  60'-90'

 • ceremonia na ciało z peelingiem, maską i masażem relaksacyjnym 90'

 • aromatyczny masaż odprężający 30'

 • basen, jacuzzi, sauny (fińska i IR),

 • Cardio Room,

 • dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie całego Hotelu,

 • bezpłatny, monitorowany parking.

 

o wartości  2100 zł  brutto (słownie:dwa tysiące sto złotych brutto)

 

5 voucherów, każdy voucher uprawnia do skorzystania przez dwie osoby z „Pakietu Detoks w SPA” w Hotelu Słoneczny Zdrój, w terminie ustalonym do 31 grudnia 2017 r.,  obejmującego m.in.:

 

 • 2 noclegi w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym  lub apartamencie

 • 3 posiłki oczyszczające organizm oparte na zasadach racjonalnej diety;

 • oczyszczające koktajle owocowo-warzywne do każdego posiłku

 • codziennie witalizująca poranna gimnastyka w basenie

 • kąpiel algowa 20’

 • odprężający masaż twarzy, szyi i dekoltu 20’

 • oczyszczający zabieg na ciało z peelingiem i maską 60’

 • wybrany masaż detoksykująco – modelujący (do wyboru antycellulitowy masaż bańką chińską, masaż lodem,masaż miodem, masaż ujędrniająco – wyszczuplający do 30’, masaż klasyczny/relaksacyjny 30’)

 • basen, jacuzzi, sauny (fińska i IR),

 • Cardio Room,

 • dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie całego Hotelu,

 • bezpłatny, monitorowany parking.

 

 • wartości każdy 1590 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt zł brutto)

 

3 vouchery,  do wykorzystania w terminie  do 30 września 2018,  uprawniające do udziału w Pikniku pod skrzydłami Wiedeńczyka”, obejmujący m.in.

 • Udział w pikniku samolotowy z udziałem maszyny AN-2 nr boczny SP 7447 zwanej Wiedeńczykiem zorganizowanym przez Fundację Wiedeńczyk AN-2;

 • ½ godzinnego przelotu widokowego samolotem AN-2 nr boczny SP 7447 zwanym Wiedeńczykiem w okolicy Krakowa i Niepołomic w asyście pilotów i załogi Fundacji Wiedeńczyk AN-2 w terminie ustalonym przez załogę samolotu i uprawnionych do zaproszenia, zależnym od warunków pogodowych, w okresie od kwietnia do września 2017 r.

 

 o wartości 4 059 brutto (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 0/100).

 

7.3. Wszystkie zgłoszenia nadesłane w Okresie Konkursu będą oceniane przez Organizatora.

7.4. Nagrody w Konkursie będą przyznawane według następujących zasad:

- Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora;

- Komisja sporządzi listę 7 zwycięskich zgłoszeń, kierując się następującymi przesłankami:

 • twórczy charakter,

 • atrakcyjność Zadania Konkursowego,

 • oryginalność Zadania Konkursowego,

 • możliwość wykorzystania ZadaniaKonkursowego w akcjach profilaktycznych Organizatora,

 • zgodność Zadania Konkursowego z warunkami opisanymi w pkt. IVlit h.

7.5 Na podstawie listy zwycięskich zgłoszeń Komisja przyzna nagrody, o których mowa w 7.1 z zastrzeżeniem, iż osoba znajdujące się na miejscu pierwszym otrzyma wyłącznie nagrodę opisaną w pkt 7.1 c, osoby znajdujące się na miejscu od 2 otrzyma nagrody opisane w pkt 7.1 a, osoby znajdujące się na miejscu od 3  do 7 włącznie otrzymają nagrody opisane w pkt. 7.1 b.

7.6. Wszystkie nagrody zostaną przyznane z zastrzeżeniem dopełnienia zapisów Regulaminu.

7.7 Za przekazanie nagród Laureatom odpowiedzialny jest Organizator.

 

VIII. Sposób i termin ogłaszania wyników.  

8.1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na Stronie Konkursu i będą dostępne od dnia 10.07.2017 r. Lista zawierać będzie imię, pierwszą literę nazwiska, miasto oraz rodzaj przyznanej nagrody.

8.2. Laureat, którego Zgłoszenie Konkursowe spełnia warunki Regulaminu, zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym do 10 lipca 2017.

8.3  Uczestnik, który otrzyma informację o nagrodzie musi przesłać zwrotnie w terminie do 20 lipca 2017. na adres Organizatora następujące dane i dokumenty:

1. imię, nazwisko oraz numer telefonu, przesłane w Zgłoszeniu Konkursowym,

2. adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia,

8.4 Do każdej z Nagród, o których mowa w pkt 7.1. zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne, na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego  podatku dochodowego. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda nie przysługuje.

8.5. Zwycięzca traci prawo do dodatkowej nagrody w przypadku:

a) nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie zwrotnych informacji z danymi  umożliwiającymi wydanie i dostarczenie nagrody zgodnie z pkt 8.2

b) niedopełnienia innych warunków Regulaminu.

8.6 W każdym z tych przypadków Organizator powiadomi o fakcie utraty prawa do nagrody poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym. W takim wypadku zmienia się pozycja Uczestnika Konkursu na liście zwycięskich zgłoszeń, a Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania nagrody Uczestnikowi nie znajdującemu się na liście zgodnie z pkt 7.4.

                                                                                                                                 

IX. Dane osobowe:

9.1. Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.

9.2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na:

-  przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).

- -  przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).

- otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i Spółek należących do Grupy DIAGNOSTYKA zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.);

9.3 Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

X. Prawa autorskie.

10.1 Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że posiada prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w  związku z wykonaniem Zadania Konkursowego.

10.2 Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że nadesłane utworu jako wykonanie Zadania Konkursowego nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

10.3  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

10.4 Laureaci w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, przenoszą na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego w następującym zakresie:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

 • wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

 • wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej.

10.5. Laureaci w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, udzielają Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji Zadania Konkursowego na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.

Powyższe zezwolenie upoważnia Organizatora do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim w przypadku przeniesienia na takie osoby trzecie autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego.

 

XI. Odpowiedzialność,

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne w szczególności związane za działalnie dostawcówusług internetowych.

 2. W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez Uczestnika praw autorskich lub innych praw osobistych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawy Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód.

 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

Etap 1 akcji  profilaktycznej
"Czy wszystko gra?  Zdrowie kobiet"
został zakończony.

* według cennika Oddziału Południowego Diagnostyki

Copyrights 2017 Diagnostyka sp. z o.o. | www.diagnostyka.pl  | e-Sklep| Regulamin konkursu |  Kontakt |

 • Facebook
 • Instagram