Akcja profilaktyczna "Czy wszystko gra?" została zakończona.
 
Polecamy szeroki wybór pakietów badań, dostępnych w obniżonych cenach na stronie naszego sklepu internetowego: www.diag.pl/sklep
Etap 1 akcji  profilaktycznej 
"Czy wszystko gra?  Zdrowie kobiet"

został zakończony.

PAKIET PIERWSZY "OGÓLNIE KOBIECY"

 

W pakiecie ogólnym dedykowanym dla Pań, proponujemy szeroki zestaw 15 badań profilaktycznych, przygotowanych z myślą o kobietach aktywnych zawodowo, rodzinnie czy fizycznie. Zestaw badań w tym pakiecie, obok uniwersalnych testów pozwalających ocenić funkcjonowanie głównych narządów: wątroby, nerek i tarczycy, zawiera także badania istotne dla kobiet obawiających się cukrzycy, zaburzeń hormonalnych czy chorób nowotworowych.
Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób cywilizacyjnych np.: cukrzycy i miażdżycy, a także anemii oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych i infekcji. Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu). W pakiecie znajdują się także biochemiczne badania przesiewowe w kierunku markerów raka piersi, jajnika i jelita grubego oraz badania pomocne w ustaleniu przyczyn ogólnego osłabienia, nerwowości, nadpobudliwości i braku koncentracji.

 1. Morfologia krwi - całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi, służąca do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiąca podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

 2. OB - badanie oceniające ogólny stan zdrowia i umożliwiające wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

 3. CRP - wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.

 4. Fibrynogen - wskaźnik stanów zapalnych, badanie pomocne w ocenie układu krzepnięcia.

 5. D-dimer, ilościowo - badanie wykrywające nadmierną aktywację układu krzepnięcia i fibrynolizy. Dodatni wynik może nasuwać podejrzenie toczącej się świeżej zakrzepicy.

 6. Lipidogram - szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy - przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.

 7. Glukoza - podstawowe badanie oceniające metabolizm węglowodanów, mierzona na czczo lub przygodnie służy rozpoznawaniu cukrzycy.

 8. ALT (aminotransferaza alaninowa) - podstawowe badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby, głównie w następstwie infekcji wirusowych.

 9. GGTP (gamma glutamylotransferaza) - badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby; nieprawidłowe wyniki badań odnotowuje się u osób nadużywających alkohol.

 10. Kreatynina – badanie wskazujące stopień wydolności nerek, jej podwyższone wyniki wskazują na ich ew. choroby.

 11. Kwas moczowy - badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowym (np. dna moczanowa).

 12. Magnez - badanie wykonywane w przypadku objawów takich jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności.

 13. TSH - badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a niski – jej nadczynność. Zaburzenia poziomu tego hormonu mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem.

 14. CA 125* - marker nowotworowy związany m.in. z rakiem jajnika.

 15. CA 15-3* - marker nowotworowy związany m.in. z rakiem piersi.

* wzrost tego markera obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności raka. Po konsultacji z lekarzem wynik należy interpretować w kontekście innych badań i objawów klinicznych.

 

 

 

PAKIET DRUGI –"SZCZEGÓLNIE KOBIECY"

W ramach wiosennego etapu ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Wszystko gra?”, oferujemy Paniom również drugi - specjalistyczny pakiet badań genetycznych ukierunkowanych na profilaktykę nowotworów, w szczególności piersi oraz jajnika. Badania te zaleca się osobom zarówno zdrowym, jak i chorym lub po przebytej chorobie. Ważne są także dla kobiet, u których w rodzinie występowały przypadki nowotworów. Oszacowanie  prawdopodobieństwa ma bardzo duże przełożenia na działania profilaktyczne polegające na zwiększeniu częstotliwości badań kontrolnych. Im wcześniej wykryty nowotwór, tym większe szanse na wyleczenie.

W skład pakietu wchodzą dwa badania, które identyfikują potencjalne mutacje w genie BRCA. Gen BRCA koduje białka naprawcze DNA, utrata ich funkcji  może powodować rozwój nowotworów.

 

 1. BRCA 1 – badanie wykrywające 16 mutacji w genie BRCA1, mające na celu określenie predyspozycji do dziedzicznego raka piersi i/lub jajnika oraz związanych z tymi zespołami innych nowotworów towarzyszących – przede wszystkim raka jelita grubego.

 2. BRCA2 – badanie wykrywające dwie najczęściej występujące w populacji polskiej mutacje w genie BRCA2 związane z predyspozycją do wystąpienia zespołów nowotworowych – dziedzicznego raka piersi i/lub raka jajnika.

Badanie mutacje w genach BRCA1 oraz BRCA2  nie stanowi o rozpoznaniu nowotworu, daje natomiast informację o zwiększonym prawdopodobieństwie jego wystąpienia. Jednocześnie, brak mutacji w tym obszarze nie wyklucza zachorowania.

W przypadku uzyskania wyniku dodatniego w badaniach w pakiecie BRCA1 i BRCA2 konieczna jest konsultacja z lekarzem lub genetykiem.

* według cennika Oddziału Południowego Diagnostyki

Copyrights 2017 Diagnostyka sp. z o.o. | www.diagnostyka.pl  | e-Sklep| Regulamin konkursu |  Kontakt |

 • Facebook
 • Instagram