Fundacja Ziko dla Zdrowia rozpoczęła swoją działalność w marcu 2016, mając świadomość jak groźne konsekwencje dla pacjentów może mieć zażywanie leków bez uzyskania wcześniejszej porady medycznej bądź farmaceutycznej.

 

Celem Fundacji jest zapobieganie niebezpiecznym skutkom złej farmakoterapii
i promowanie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie ochrony zdrowia.
Poprzez działania edukacyjne, współpracę ze środowiskiem farmaceutycznym, organizacjami reprezentującymi prawa pacjentów oraz stowarzyszeniami chorych Fundacja chce również tworzyć przestrzeń do dialogu i pozytywnych zmian w opiece
zdrowotnej.

 

Zadania Fundacji:

 • BUDOWANIE i zwiększanie świadomości zdrowotnej

 • ZAPOBIEGANIE niebezpiecznym skutkom złej farmakoterapii

 • OGRANICZANIE zjawiska samoleczenia

 • UDZIELANIE rzetelnych porad farmaceutycznych

Działania Fundacji:

 • Organizacja wykładów o tematyce prozdrowotnej, m.in. w szkołach
  i na uniwersytetach 

 • Przeprowadzanie bezpłatnych badań kości, słuchu, analizy wieku serca,
  spirometrii itp.

 • Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i publikacji

 • Czynny udział w wydarzeniach promujących aktywność i zdrowy styl życia

AKTUALNE WYDARZENIA FUNDACJI SPRAWDŹ NA:

INFORMACJA O SPONSORZE NAGRÓD W KONKURSIE

* według cennika Oddziału Południowego Diagnostyki

Copyrights 2017 Diagnostyka sp. z o.o. | www.diagnostyka.pl  | e-Sklep| Regulamin konkursu |  Kontakt |

 • Facebook
 • Instagram